Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

Nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân

Cập nhật: 20:59:22 23 / 04 / 2017
Lượt xem: 2068
Căn cứ kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 tại Hội nghị công chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Sơn La ngày 21/01/2017 và kết quả phiên họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở với Ban Thanh tra nhân dân ngày 06/02/2017, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 được công nhận thành lập theo Quyết định số 465/QĐ-CĐCS ngày 06/02/2017 với nhiệm vụ, quyền hạntheo quy định của pháp luật về Thanh tra nhân dân như sau:

1. Giám sát cơ quan và cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm; sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính; thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định của pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan; thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó;

2. Xác minh những vụ việc do người đứng đầu cơ quan giao;

3. Tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại cơ quan theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu;

4. Kiến nghị với người đứng đầu cơ quan xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công chức;

5. Kiến nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu cơ quan các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng công chức, người lao động phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác;

6. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

NHNN CN Sơn La

Các tin khác:

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2
Hôm nay:25
Trong Tháng:401
Tổng số: 433482