Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018

Cập nhật: 21:02:14 23 / 04 / 2017
Lượt xem: 42227
Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.Ban Thanh tra nhân dân ban hành chương trình, kế hoạch của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017-2018, cụ thể như sau:

 I. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT:

1. Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của công chức, thu thập thông tin, tài liệu để xem xét, theo dõi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan trong việc thực hiện những công việc thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

2. Phát hiện hành vi trái pháp luật của tổ chức, cá nhân trong cơ quan.

3. Kiến nghị trực tiếp hoặc thông qua Ban chấp hành công đoàn cơ sở để kiến nghị với người đứng đầu cơ quan về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến nội dung thuộc phạm vi giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT:

1. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan.

2. Việc sử dụng kinh phí hoạt động từ nguồn ngân sách Nhà nước, sử dụng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan.

3.  Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

4. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức theo quy định của pháp luật.

5. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan.

6. Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan.

7. Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

8. Những việc khác theo quy định của pháp luật.

Các tin khác:

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4
Hôm nay:44
Trong Tháng:420
Tổng số: 433501