Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2303/QĐ-NHNN 11/12/2023 Về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2024 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN n
Chi tiết
08/2023/TT-NHNN 30/06/2023 Quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh
Chi tiết
06/2023/TT-NHNN 28/6/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNNVN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
Chi tiết
1125/QĐ-NHNN 16/06/2023 Quyết định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN
Chi tiết
1124/QĐ-NHNN 16/06/2023 Quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chi tiết
1123/QĐ-NHNN 16/06/2023 Quyết định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
Chi tiết
59/QĐ-SLA3 01/06/2023 Quyết định về việc kết thúc thanh lý và thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Vân Hồ
Chi tiết
951/QĐ-NHNN 23/05/2023 Quyết định 951/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Chi tiết
950/QĐ-NHNN 23/05/2023 Quyết định 950/QĐ-NHNN năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng
Chi tiết
578/QĐ-NHNN 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Chi tiết
577/QĐ-NHNN 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC, BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Chi tiết
576/QĐ-NHNN 31/03/2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH KINH TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 39/2016/TT-NHNN
Chi tiết
575/QĐ-NHNN 31/3/2023 Quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Chi tiết
574/QĐ-NHNN 31/03/2023 Quyết định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Chi tiết
314/QĐ-NHNN 14/3/2023 Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/
Chi tiết
313/QĐ-NHNN 14/3/2023 Quyết định 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với TCTD, chi nhánh ngân
Chi tiết
07/QĐ-SLA3 16/01/2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký chương trình, dự án tài chính vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phù Yên
Chi tiết
20/2022/TT-NHNN 30/12/2022 Thông tư hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân
Chi tiết
1809/QĐ-NHNN 24/10/2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN, LÃI SUẤT TÁI CHIẾT KHẤU, LÃI SUẤT CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ CHO VAY BÙ ĐẮP THIẾU HỤT VỐN TRONG THANH TOÁN BÙ TRỪ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN
Chi tiết
1813/QĐ-NHNN 24/10/2022 Quyết định về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN n
Chi tiết

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7
Hôm nay:32
Trong Tháng:408
Tổng số: 433489