Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

BIDV Sơn La

Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam. Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển với nhiều tên gọi và chức năng nhiệm vụ khác nhau, đến nay BIDV đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Cùng với sự lớn mạnh của BIDV Việt Nam, gần 60 năm qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La) đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về tài chính tiền tệ, đóng góp một phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cũng như BIDV Việt Nam, BIDV Sơn La trải qua nhiều giai đoạn, thời kỳ phát triển khác nhau. Từ năm 1957 đến tháng 9/1976 về bộ máy tổ chức là một phòng nghiệp vụ thuộc Ty Tài chính tỉnh Sơn La, với tên gọi phòng cấp phát xây dựng cơ bản biên chế có 6 cán bộ trình độ trung cấp. Đến năm 1976 Chi hàng kiến thiết tỉnh Sơn La được thành lập theo nghị quyết số 198/NQ-TU ngày 16/9/1976 của Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Đây là thời kỳ phục hồi kinh tế sau chiến tranh, Chi hàng Kiến thiết đã có những đóng góp quan trọng trong việc quản lý vốn cấp phát kiến thiết cơ bản, hạ thấp giá thành công trình, thực hiện tiết kiệm, tích luỹ vốn cho Nhà nước. Năm 1981 theo thông báo số 505/TB-NHNN ngày 18/8/1981 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam, tiếp nhận Ngân hàng kiến thiết từ Chi hàng Kiến thiết được gọi là Ngân hàng Kiến thiết và trực thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Từ tháng 3/1982 đến tháng 7/1988 từ Ngân hàng kiến thiết chuyển thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và xây dựng tỉnh Sơn La. Việc chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng trong cải tiến các phương pháp cung ứng và quản lý vốn đầu tư cơ bản, nâng cao vai trò tín dụng phù hợp với khối lượng vốn đầu tư cơ bản tăng lên và nhu cầu xây dựng phát triển rộng rãi. Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và xây dựng tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp phát và tín dụng đầu tư cơ bản; quan hệ tín dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản được mở rộng, vai trò tín dụng được nâng cao. Từ tháng 8/1988 đến tháng 5/1990 là phòng cấp phát cho vay vốn xây dựng cơ bản thuộc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Sơn La. Từ tháng 6/1990 đến tháng 12/1990 là phòng Đầu tư và Phát triển tỉnh Sơn La. Trong khoảng thời gian từ 1981-1990, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Sơn La đã vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định để đứng vững và phát triển, từng bước trở thành một trong các ngân hàng chuyên doanh hàng đầu trong nền kinh tế. Ngày 26/11/1990 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định số 105 Nh/QĐ chính thức đổi tên phòng Đầu tư và Phát triển tỉnh Sơn La thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Sơn La trực thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 1/1/1991. Giai đoạn này, BIDV Sơn La đã chủ động trong việc áp dụng đa dạng hoá các hình thức, biện pháp huy động vốn và dành được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Ngày 01/5/2012 Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam có quyết định số 30/QĐ-HĐQT chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam từ 01/6/2012.

 Đặc biệt, giai đoạn từ 1995 đến nay, có thể khẳng định BIDV Sơn La đã có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị trí là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn tỉnh. BIDV Sơn La đã thực hiện tốt nhiệm vụ và các giải pháp huy động vốn ngắn hạn, trung - dài hạn bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ từ mọi nguồn vốn trong, ngoài nước, dưới các hình thức: Nhận tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi thanh toán của các tổ chức và dân cư và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu theo hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Thực hiện các hình thức huy động vốn khác được pháp luật cho phép; Cho vay đối tượng là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng… Trong đó: Cho vay cầm cố bằng thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá do BIDV phát hành, trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc; Cho vay đối với khách hàng theo quy định của pháp luật, của BIDV bằng Việt Nam đồng hoặc ngoại tệ quy đổi tương đương theo quy định; Chiết khấu các giấy tờ có giá do BIDV phát hành; Dịch vụ ngân hàng truyền thống (dịch vụ huyđộng vốn, dịch vụ chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá, dịch vụ cho vay, dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ ủy thác…); Dịch vụ ngân hàng hiện đại (dịch vụ thẻ ngân hàng, dịch vụ quản lý tiền mặt (ngân quỹ), dịch vụ thanh toán tiền điện tử, dịch vụ ngân hàng tại nhà, dịch vụ bảo quản và ký gửi, dịch vụ cho thuê tài chính, dịch vụ tư vấn tài chính…). Đồng thời, mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ của ngân hàng hiện đại. hiện nay, BIDV Sơn La có trụ sở chính tại Thành phố Sơn  La, với 8 phòng, 1 tổ nghiệp vụ, 5 phòng giao dịch tại Thành phố và các huyện Mường La, Mộc Châu, Mai Sơn, với tổng số 93 cán bộ, viên chức. Trong đó, trình độ thạc sỹ 27 người, đại học 60 người, chiếm 93,5%; 4 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 34 đồng chí trung cấp. Chi bộ Chi nhánh có 34 đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và chi bộ Phòng giao dịch Mộc Châu có 6 đảng viên trực thuộc huyện ủy Mộc Châu.

Điểm nổi bật trong 10 năm qua, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, BIDV Sơn La đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và BIDV Việt Nam, tập trung thực hiện tốt các chính sách về tài chính, tiền tệ về thực hiện trần lãi suất huy động và lãi suất cho vay các đối tượng ưu tiên. Đồng thời, tập trung điều hành công tác tín dụng theo nguyên tắc tăng trưởng ổn định bền vững gắn với đảm bảo an toàn vốn vay, kiểm soát tốt chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc khôi phục, ổn định sản xuất kinh doanh, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát quy định về tín dụng, kho quỹ và các quy trình nghiệp vụ; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện việc cạnh tranh lành mạnh
trong công tác tín dụng, huy động vốn và dịch vụ với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn.

Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sơn La luôn tích cực tham gia vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, BIDV Sơn La đã vận động cán bộ, viên chức và người lao động đóng góp bằng tiền, bằng quà ủng hộ đồng bào nghèo trong tỉnh. Đồng hành cùng BIDV hỗ trợ hàng chục tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà lớp học bán trú, trao học bổng cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; ủng hộ hàng trăm triệu đồng giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt…

Trong định hướng phát triển, thực hiện mục tiêu bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, BIDV Sơn La tập trung ưu tiên tăng trưởng tín dụng ngắn hạn và phát triển các khách hàng thương mại dịch vụ. Kiểm soát chặt chẽ trong cho vay xây lắp, cho vay trung và dài hạn; giảm dư nợ cho vay đối với các khách hàng có tiềm ẩn rủi ro, thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm bớt khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật thông tin và phân tích, đánh giá chính sách huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn để có biện pháp ứng xử kịp thời. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách về tài chính tiền tệ, khẳng định uy tín, vai trò của BIDV trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2
Hôm nay:142
Trong Tháng:17574
Tổng số: 462638