Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

Điều kiện và hồ sơ vay vốn đối với HTX

Cập nhật: 22:20:34 17 / 05 / 2017
Lượt xem: 14120
Thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank chi nhánh Sơn La thông tin một số nội dung cơ bản về điều kiện, thủ tục hồ sơ vay vốn đối với HTX như sau:

Để được vay vốn, HTX phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp và phù hợp với ngành nghề ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký HTX, Liên hiệp HTX; có khả năng tài chính trả nợ trong thời hạn cam kết và có vốn tự có tham gia vào phương án, dự án xin vay đảm bảo tỷ lệ theo quy định từng thời kỳ của Agribank; có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi; thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và Agribank.

Căn cứ nhu cầu, mức cho vay dựa trên phương án (dự án) vay vốn, vốn tự có, khả năng hoàn trả nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của HTX, liên hiệp HTX, nghị quyết Đại hội thành viên/Đại hội đại biểu thành viên và các quy định pháp luật có liên quan về quản lý tài chính và nguồn vốn cho vay của Agribank. 

Theo đó, bộ hồ sơ vay vốn gồm: Hồ sơ pháp lý (bản sao có công chứng, chứng thực theo quy định). Giấy chứng nhận đăng ký HTX (do Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện cấp), liên hiệp HTX (do Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp). Điều lệ, điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có) và quy chế của HTX, liên hiệp HTX. Sổ đăng ký thành viên, HTX thành viên (có đầy đủ chữ ký của các thành viên và người đại diện theo pháp luật). Nghị quyết Đại hội thành viên bầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc). Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa (nếu sản xuất theo công nghệ cao). Giấy phép/chứng chỉ hành nghề (phải có theo quy định). Giấy ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị (trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền). Các giấy tờ khác (nếu có).

Hồ sơ kinh tế gồm: Báo cáo tài chính 2 năm liền kề (trừ HTX, liên hiệp HTX mới thành lập). Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất. Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên;

Hồ sơ tài sản bảo đảm (đối với trường hợp cho vay có tài sản đảm bảo). Hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ có liên quan đến tài sản, thủ tục về bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành của Agribank.

Hồ sơ vay vốn gồm: Giấy đề nghị vay vốn. Nghị quyết đại hội thành viên về việc đồng ý vay vốn và dùng tài sản để cầm cố, thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh để vay vốn tại Agribank và hoặc các tổ chức tín dụng khác. Dự án, phương án sản xuất kinh doanh được Đại hội thành viên nhất trí và các giấy tờ có liên quan đến dự án, phương án (các tài liệu, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. Các giấy tờ khác (nếu có).

Đối với HTX, liên hiệp HTX tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp: Ngoài hồ sơ như đã nêu trên phải có thêm các tài liệu sau: Phương án, dự án sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết; Hợp đồng thực hiện mô hình liên kết với tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Về đảm bảo tiền vay, trước hết mức cho vay tối đa không phải đảm bảo bằng tài sản, cụ thể như sau: Tối đa 1 tỷ đồng đối với HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Tối đa 2 tỷ đồng đối với HTX nuôi trồng thủy sản; liên hiệp HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Tuy nhiên, mức cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản nêu trên tối đa bằng số vốn thực góp của các thành viên HTX vào vốn điều lệ của HTX, liên hiệp HTX.

Thứ hai, tài sản không nhận làm bảo đảm tiền vay, gồm: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia. Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được Đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia. Vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài sản không chia.

Thời gian thẩm định và phê duyệt cho vay, gồm: Cho vay ngắn hạn: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Cho vay trung hạn: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. Cho vay dài hạn: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

Các tin khác:

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1
Hôm nay:141
Trong Tháng:17573
Tổng số: 462637