Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

QUY CHẾ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Cập nhật: 08:03:54 13 / 08 / 2019
Lượt xem: 16088

Ngày 09/4/2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành Quy chế số 225/QĐ-HĐTV-TD quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Theo đó, để phù hợp với thực tế, rõ ràng hơn, cụ thể hơn so với Quy chế số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/3/2017 quy chế cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Quy chế 225/QĐ-HĐTV-TD đã bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng, trong đó:

Về hiệu lực của thỏa thuận cho vay: Được tính từ thời điểm giao kết hoặc thời điểm do các bên thỏa thuận.

Về lãi suất cho vay:Agribank và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, đúng quy định của Chính phủ, NHNN về lãi suất cho vay.

Về bảo đảm tiền vay:Việc áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do Agribank và khách hàng thỏa thuận theo quy định về giao dịch bảo đảm cấp tín dụng, chính sách tín dụng của Agribank từng thời kỳ và các quy định pháp luật có liên quan và khách hàng, bên bảo đảm phải cam kết thực hiện các thủ tục trao quyền chủ động thu hồi và xử lý tài sản đảm bảo cho Agribank; có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các cam kết về xử lý tài sản bảo đảm đã ghi trong thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm tiền vay và quy định của pháp luật.

Chấm dứt cho vay:Agribank có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận trong các trường hợp sau: Khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật; khách hàng vi phạm quy định trong thỏa thuận cho vay và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay; các trường hợp khác có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng và theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mức cho vay: Cho vay trung hạn, dài hạn thực hiện dự án kinh doanh; đối với cho vay trung hạn, mức cho vay tối đa 75% tổng nhu cầu vốn, số còn lại là vốn đối ứng của khách hàng; đối với cho vay dài hạn, mức cho vay tối đa 70% tổng nhu cầu vốn, số còn lại là vốn đối ứng của khách hàng.

Phương thức cho vay: Agribank thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay như sau: Cho vay từng lần, cho vay hợp vốn, cho vay lưu vụ, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức dự phòng, cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán, cho vay quay vòng, cho vay tuần hoàn (rollover);

Thời hạn phê duyệt và quyết định cho vay: Tại Agribank nơi cho vay. Cho vay ngắn hạn: Tối đa 5 (năm) ngày làm việc; cho vay trung hạn: Tối đa 10 (mười) ngày làm việc; cho vay dài hạn: Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc. Tại nơi phê duyệt vượt thẩm quyền: Cho vay ngắn hạn: Tối đa 10 (mười) ngày làm việc; cho vay trung hạn, dài hạn: Tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc. Các khoản cho vay thông qua Hội đồng tín dụng được cộng thêm tối đa 5 (năm) ngày làm việc. Tại Hội đồng thành viên tối đa 5 (năm) ngày làm việc. Thời gian phê duyệt và quyết định cho vay được niêm yết công khai tại Agribank nơi cho vay. Trường hợp không cho vay, Agribank nơi cho vay thông báo cho khách hàng lý do khi khách hàng có yêu cầu.

 Cấp phê duyệt cho vay vượt thẩm quyền gồm: Hội đồng thành viên phê duyệt các khoản vay vượt thẩm quyền của Tổng giám đốc; Tổng giám đốc phê duyệt các khoản vay vượt thẩm quyền quyết định của Chi nhánh loại I;  Giám đốc Chi nhánh loại I phê duyệt các khoản vay vượt thẩm quyền quyết định của Chi nhánh loại II;

Bộ hồ sơ vay vốn: Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho Agribank nơi cho vay các tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn bao gồm: Hồ sơ pháp lý khách hàng vay, hồ sơ kinh tế, hồ sơ vay vốn, chi tiết bộ hồ sơ được quy định và thông báo tại Agribank nơi cho vay.

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019./.

Lâm Thuận - Agribank Sơn La

Các tin khác:

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1
Hôm nay:141
Trong Tháng:17573
Tổng số: 462637