Đường dây nóng: 02123.852.292

Tin xem nhiều

Bình Chọn Website

Bạn thấy giao diện website thế nào???

TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TT Thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
1 MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI NHNN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN Hoạt động thanh toán Phòng Kế toán - Thanh toán
2 GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
3 ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
4 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
5 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI TIỀN CỦA NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI Hoạt động ngoại hối Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ
6 THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.78) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
7 THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH DO THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH (KHÔNG THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH) CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.77) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
8 ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP, CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀO GIẤY PHÉP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CÓ TRỤ SỞ ĐẶT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ LÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN VI MÔ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CN TỈNH, THÀNH PHỐ (QT.TT.74) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
9 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TÀI CHÍNH VI MÔ CÓ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI 01 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ĐANG HOẠT ĐỘNG TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH 20/2017/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (QT.TT.73) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
10 CHẤP THUẬN DỰ KIẾN NHÂN SỰ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI (QT.TT.72) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
11 CHẤP THUẬN CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH (QT.TT.69) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
12 THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (QT.TT.68) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
13 THÔNG BÁO KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (QT.TT.67) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
14 TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (QT.TT.66) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
15 BÁO CÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGÂN HÀNG 100% VỐN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (QT.TT.60) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
16 BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Ở TRONG NƯỚC; CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGÂN HÀNG 100% VỐN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (QT.TT.59) Báo cáo, thông báo Thanh tra, giám sát ngân hàng
17 CHẤP THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ BÊN MUA, BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ KIẾN LÀ CỔ ĐÔNG THƯỜNG; MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DẪN ĐẾN CỔ ĐÔNG LỚN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG THƯỜNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.58) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
18 CHẤP THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ BÊN MUA, BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ KIẾN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN; MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DẪN ĐẾN VIỆC TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.57) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
19 CHẤP THUẬN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ 05 NGÀY LÀM VIỆC TRỞ LÊN, TRỪ TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.56) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
20 TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TH.79) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
21 ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP, CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀO GIẤY PHÉP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CÓ TRỤ SỞ ĐẶT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ LÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA, GIÁM SÁT AN TOÀN VI MÔ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ (QT.T Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
22 CHẤP THUẬN DỰ KIẾN NHÂN SỰ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI(QT.TT.72) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
23 CHẤP THUẬN CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHÒNG GIAO DỊCH( QT.TT.69) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
24 TỰ NGUYỆN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ (QT.TT.66) Cấp phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô, chương trình, dự án tài chính vi mô Thanh tra, giám sát ngân hàng
25 BÁO CÁO VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGÂN HÀNG 100% VỐN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (QT.TT.60) Báo cáo, thông báo Thanh tra, giám sát ngân hàng
26 BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Ở TRONG NƯỚC; CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, NGÂN HÀNG 100% VỐN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI(QT.TT.59) Báo cáo, thông báo Thanh tra, giám sát ngân hàng
27 CHẤP THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ BÊN MUA, BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ KIẾN LÀ CỔ ĐÔNG THƯỜNG; MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DẪN ĐẾN CỔ ĐÔNG LỚN TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG THƯỜNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.5 Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
28 CHẤP THUẬN MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG LỚN VÀ BÊN MUA, BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG DỰ KIẾN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN; MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN DẪN ĐẾN VIỆC TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN CỦA TCTD PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.57) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
29 CHẤP THUẬN TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ 05 NGÀY LÀM VIỆC TRỞ LÊN, TRỪ TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG DO SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG CỦA TCTD PHI NGÂN HÀNG (QT.TT.56) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng
30 THU HỒI GIẤY PHÉP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (QT.TT.55) Cấp phép thành lập và hoạt động Ngân hàng Thanh tra, giám sát ngân hàng

Văn bản mới

video clips

Không có video - Upload lại link

liên kết website

hình ảnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2
Hôm nay:142
Trong Tháng:17574
Tổng số: 462638